Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Pomalé rozsvietenie žiarovky 

(Autor: Radoslav Maduda)

Varovanie !!!

 

PRI PRÁCI POZOR!!! ZAPOJENIE JE GALVANICKY SPOJENÉ SO SIEŤOVÝM NAPÄTÍM A HROZÍ ÚRAZ  ELEKTRICKÝM PRÚDOMI!!!
 
Popis :  
Schéma obvodu pre pomalé rozsvietenie žiarovky je na obrázku .Na vstupné svorky X1 privedieme  siet'ové striedavé napátie,na polarite nezáleží. Napätie pokračuje na mostik s diódami 4x 1N4007.  Usmernené napätie pokračuje na zrážací rezistor R1 a za ním  je napätie stabilizované zenerovou  diódou  na približne 12 V,ďalej nasleduje rezistor R2, cez ktorý sa nabíja malým prúdom kondenzátor C1. ked'dosiahne  napätie na kondenzátore  C1 vel'kost', ktorá postačí na otvorenie tranzistora T1.T1 sa otvorí a premostí  svojimi elektródami.Rezistor R3,slúži na obmedzenie nárazového prúdu žiarovky.Správny odpor rezistora R3 je dosť závislý od času zopinania.Na 60 W žiarovku  sa osvedčil  odpor asi 750 Q pri kapacite 1 pF kondenzátora  C1.60 W žiarovka potrebuje  prúd asi 0,26 A.
A pri napätí 230V,odpor 750 Ω sposobí, že žiarovkou pôjde max.prúd, čo by nemalo odpáli vlákno.Keďže rezistor R3 je dost'  namáhaný,je vhodné, aby bol pripojený čo najkratšiu dobu. čas otvorenia tranzistora sa nastavuje pomocou C1. Pri kapacite 1 pF sa  osvedèila  vel'kost' odporu  rezistora R3 spomínaných 750 Ω.Na mieste T1 je potrebné použit' tranzistor, ktorý má v zopnutom stave malý odpor  hradla,  aby na òom nevznikali  vel'ké  straty.  Pri výkone  do 100 W netreba T1 chladit'.
 
Zoznam súčiastok:                                                                                              

R1 100 kΩ/1 W                                                                      

R2 1 MΩ,6 W 

R3 vid' text (680Ω/5W,1 kΩ/5W, 560 ohm/5W)

C1 vid' text (470 nF až 4,7μF/25 V)

D1 až D4 1N4007

D5 ZD12V 1,3 W

T1 IRF840    

 

 Schéma zapojenia:

 

phocadownload/Clanky/pomale-rozsvietenie ziarovky.rar