Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

 

Zapojenie je realizované s IO LM3915, ktorý má logaritmickú závislosť zobrazenia na vstupnom napätí. Tým sa stavba zjednoduší a nie sú potrebné žiadne nastavovacie prvky. Vstupné napätie je znížené deličom (R1, R2) na polovicu. Zmenou pomeru týchto odporov je možno meniť citlivosť a tým aj indikovaný výkon. Odpor rezistora R1 je 10k Ω  pre

sústavu s impedanciou 4Ω , 18k Ω  pre sústavu s impedanciou 8 Ω . Ak je nutné indikovať iný max. výkon ako 100W, platí pre jeho výpočet vzťah: R1′  = R1  • k + R2 (k - 1), kde R1 ′ je nová hodnota rezistora pre výkon P ′max, kde k je:

pomer požadovaného max. výkonu P′max 100W, R1 a R2 sú rezistory použité pre max. výkon 100W. Indikátor je v

bodovom režime, pre páskový režim sa spojí vývod 3 s vývodom 9.V zapojení sa prepoji Jumper 1.Napájacie napátie je 12V.

Schéma zapojenia:

phocadownload/Clanky/indiktor vybudenia repro.rar