Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Automatický menič polarity

(zdroj Electus 2007)
 

 

V tomto zapojení je obvod, ktorý sa vkladá medzi napájací zdroj a spotrebič, ktorý automaticky zaisťuje  správnu polaritu napájacieho napätia na svorkách spotrebiča pri ľubovolnej polarite zdroja.K prepínaniu polarity sú použité dve relé.Výhodou  použitia  relé je nulový úbytok napájacieho  
napätia  na ich kontaktoch, čo je výhodné pre napájaní napr: rádiostanic z AKU auta .Jednosmerný napájací zdroj sa k automatickému meniču polarity pripojuje ku svorkám K1 K2,napájaný spotrebič ku svorkám K3  (+) K4 (-). Keď je napájací zdroj odpojený sú obe relé v neaktívnom stave, spojenie medzi vstupom a výstupom je prerušené a výstup je kontaktom REL1 zkratovaný ! Po pripojení zdroja s akokoľvek polaritou  sa  vtedy ani na nepatrný okamžik nemúže
dostať opačné napájacie napätie na vstup spotrebiča a zničiť ho. Pokiaľ pripojíme napájací zdroj tak, že jeho kladný pól je na svorke K1 a záporný na K2, aktivuje sa cez diódu D1 relé RELE 1 a preklopý sa kontakt REL1.
Cez tento kontakt sa privedie kladné napätie zo svorky K1 na výstupnú svorku K3. Záporný pól zdroja  na vstupnej svorke K2 je cez kontakt REL2  v kľudnej polohe pripojený k výstupnej svorke K4.Keď pripojíme napájacie napätie, tak že záporný pól je na svorke K1 a kladný na K2, aktivuje sa cez diódu D2 relé RELE2 a preklopí sa kontakt REL2.Cez tento kontakt sa privedie záporné napätie zo vstupnej svorky K1 na výstupnú svorku K4  Kladný pól zdroja na vstupnej svorke K2 .je cez kontakt REL1  v kľudovej  polohe pripojený k výstupnej svorke K2.
Paralelne k cievkam relé sú pripojené diódy D3 a D4, cez ktoré sa uzatvárajú prúdy tečuce cievkami po odpojení napájacieho napätia. Bez týchto diód by na cievkach vznikali pri odpojovaní napájacieho napätia  impulzy vysokého napätia, ktoré by mohli poškodiť napájaný spotrebič.

          Schéma:                                                             Osadenie DPS:

 

phocadownload/Clanky/dc.zip