Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

(Autor: Zdenek Hájek )

Jednoduchy blikač s LED, s napájacím napätím 1,5V.Obvod pracuje nasledovne:

Kondenzátor C2 sa nabíja cez rezistory R4 a R5 na úroveň napätia batérie.Keď je nabíjací proces ukončený, báza tranzistora T1 dostane cez R2 a R záporný potenciál atranzistor sa otvorí.Tím sa prepojí emitor s kolektorom T1 a báza s emitorom T2 a kondenzátor  C1 sa začne nabíjať.Prúd pri nabíjaní C1 otvorí naplno tranzistor T2, ktorý spojí do série nabitý kondenzátor C2 zo zdroja napätia.Týmto vznikne napätie,ktoré stačí k bliknutí D1.Pri bliknutí sa vybije C2 a celý proces sa opakuje.Led blikne cca 15x za 10s.Led je ľubovolná.

phocadownload/Clanky/blikac 12V.rar