Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Ako indikácia je využívaná dvojfarebná dióda LED zo spoločnou katódou, ktorá obsahuje červenú a zelenú farbu.Keď je spínač vypnutý, tečie v kladných polvlnách sieťového napätia prúd súčiastkami R2,D5,LEDG a Ž1, takže svieti zelená a indukuje prútomnosť striedavého  napätia.Pri zopnutom spínači  tečie v záporných polvnách sieťového napätia prúd súčiastkami R1,D2,LEDR a vypínačom, takže svieti  LED na červeno a indikuje  zapnutie vypínačom.Zmenou odporu R1 alebo R2, môžeme nastaviť jas nezavisle zeleného alebo červeného svitu.

phocadownload/Clanky/dps1.zip