Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

 

Po pripojení napájacieho napätia sú všetky tranzistory  zatvorené a kondenzátor C1 sa nabije na napätie blízkemu napájaciemu.Po stisku tlačidla sa toto napätie privedie cez rezistor R7 na bázu tranzistora T2, tranzistor T2 sa otvorí a cez R5 následne i tranzistor T3.Prúd, ktorý začne prechádazať rezistorom R6, udržuje oba tranzistory zopnuté.Po uvolnení tlačidla sa C1 vybije cez D1,R2 a R1 a pri opätovnom stisku sa tranzistory naopak uzavrú.Prúd prechádzajúci  rezistormi R1 a R2 nestačí na zmenu stavu obvodi pokiaľ podržíte tlačidlo ďalej stisknuté.Pokiaľ je T2 zopnutý, tečie prechádzajúci prúd do bázi T1,T1 sa tiež otvorí a relé zopne.C2 filtruje napäťové špičky na prívodoch od tlačitka.Prepojenie tlačítka by malo mať krátke prívody, ideálne aj skrútené.Napájanie je na +12V.

 

Schéma:

DPS:

phocadownload/Clanky/dps3.zip